Sebastian Adanko

Fotografija prevodioca tokom konsekutivnog tumačenja.

Sa interesovanjem i darom za prirodne i veštačke jezike, više decenija radim kao prevodilac, tumač, kopirajter i urednik u nizu kompanija, organizacija, štampanih i internet glasila i časopisa, prvenstveno orijentisan na informacione i komunikacione tehnologije, prirodne i tehničke nauke, zakonodavstvo i javnu upravu, evropske integracije i međunarodne projekte, kao i u IT industriji na širokom nizu platformi i operativnih sistema, sa usmerenjem na internet i intranet rešenja razvijena upotrebom alatki sa otvorenim kodom.

Nakon inicijalne karijere u IT sektoru preusmerio sam se na oblasti prevođenja za engleski jezik, zbog potražnje za ekspertima sa specifičnim paketom znanja i veština (poznavanje i razumevanje IT/tehničke tematike i poznavanje jezika, stručne terminologije i tehnika prevođenja i tumačenja).

Diplomirao sam u oblastima komunikologija i novinarstvo na Fakultetu za medije i komunikacije. Posedujem sertifikat sa semestralnog kursa za naučne i stručne prevodioce Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije. Uz maternji srpski jezik i engleski kao primarni radni jezik, govorim mađarski (pasivni maternji) i španski (C1), uz rudimentarno poznavanje švedskog i francuskog jezika.

sr_Latn_RSSrpski jezik