Usmeno prevođenje

Headset and laptop

Posedujemo dugogodišnje iskustvo u svim vidovima usmenog prevođenja, konsekutivno, simultano, kao i hibridne varijante (chichotage+konsekutivno i sl.), uz primenu raznovrsnih tehničko-logističkih pristupa – uživo, na terenu, u kabini, primenom tur-sistema (“bubice”), ili preko interneta (Zoom, MS Teams). Uspešno prevodimo na skupovima različitih formata i dimenzija, od zatvorenih sastanaka, preko radionica i predavanja, do velikih međunarodnih skupova na najvišem državnom nivou.

Sedište nam je u Beogradu, ali smo dostupni za izlaske na teren širom Srbije, kao i u inostranstvo (uz odgovarajuću najavu/pripremu).

sr_Latn_RSSrpski jezik